Etämyynnin sopimusehdot

Noudatamme Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja
kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja.
Huutokauppakohteissa AUNE ehdot eivät ole voimassa.

Maksuehdot

Ostaja maksaa kauppahinnan tilisiirrolla, maksukortilla tai rahoituksella ajoneuvon luovutuksen
yhteydessä, ellei muuta sovita.
Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteismaksuosuudeksi
sovittu kauppahinta on maksettu.
Mikäli ajoneuvosta tai huolto- ja varaosapalveluista solmitaan osamaksukauppa, myyjä
luovuttaa ajoneuvon tai tuotteen ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja
myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

Ostajan palautusoikeus

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä.
Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja tai ostajan edustaja on tutustunut ajoneuvoon tai
tuotteeseen myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.
Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo tai tuote Sun Kaara neljäntoista (14)
vuorokauden sisällä ajoneuvon rekisteröinnistä seuraavien ehtojen mukaisesti:

Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, osamaksulla ostettua ajoneuvoa tai tuotetta.

Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen
hankittua ajoneuvoa.

Asiakas voi käyttää AKL:n peruuttamislomaketta.

Ennen palautusta asiakkaan on oltava yhteydessä myyjäliikkeeseen palautuksen yksityiskohtien
sopimiseksi.

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo tai tuote siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon tai tuotteen
asiakkaalle luovuttanut.

Jos uusi ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata
peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.

Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään
tuhat (100) kilometriä.

Sun Kaara palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla (400e). Mikäli
ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta
mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät
rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne. täysimääräisesti).

Palautettavan ajoneuvon tai tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli
asiakkaalle luovutettaessa. Varaosatuotteessa pakkaus pitää olla myyntikuntoinen ja osaa ei ole
asennettu tai käytetty. Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään
palautettavasta summasta. (Normaali kuntoisen auton täysfixi 350e)

Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan
kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.

Sun Kaara tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ajoneuvo tai tuote täyttää edellä mainitut
palautuksen ehdot.

Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä
ajoneuvon palautuksesta.

Jos Sun Kaara huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita
myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Sun
Kaaralla:lla oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava
summa.

Tietoa riidanratkaisusta

Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan jälleenmyyjän ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla.
Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat Sun Kaarasta.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä
neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian
viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä
maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013):
http://ec.europa.eu/consumers/odr/