Autotalo Sun Kaara

Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.sunkaara.fi.

Sun Kaara / Sun Huolto Oy
Vaittintie 9 B 8
33960 Pirkkala

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Sun Kaaran henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 24.5.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

Sun Kaara, Vaittintie 9 B 8, 33980 Pirkkala.  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Luukkonen (sähköposti: mikko.luukkonen@sunhuolto.fi, puh: 050-348 0080)

3. Rekisterin nimi
Sun Kaaran asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritysyhteystiedot
– ajoneuvon tiedot: rekisterinumero, merkki ja malli
– vahinkoon tai auton historiaan liittyviä tietoja: vakuutusyhtiö, ajoneuvon omistaja/haltijan tiedot, vahinkotapahtuman tiedot, huolto- ja korjaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöisesti tietoja kerätään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, asiakkaan tai hänen yhteyshenkilön ottaessa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla, yhteydenottolomakkeella tai henkilökohtaisen käynnin aikana. Tietoja voidaan vastaanottaa myös ulkoisista lähteistä, jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiselle. Näitä tietolähteitä ovat mm. yhteistyökumppanien rekisterit, internetlähteet ja muut julkiset lähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta käyttäjän ilmoittamaa vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiötä tai muuta yhteistyötahoa, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä toimeksiannon suorittamiseksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salatulla tietoyhteydellä ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tietojen tarkistus
Henkilöllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistamista varten vaaditaan kirjallinen pyyntö tai muutoin rekisteröidyn luotettavasti todentava ilmoitus rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin liittyvien takuiden vuoksi. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.